We kijken naar de mens achter de klachten en symptomen

Het zorgaanbod van Vitaplaza is geïnspireerd op het concept Positieve Gezondheid. We werken vanuit de overtuiging dat gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Dat betekent: verder kijken dan alleen klachten en symptomen en óók kijken naar de mens daaráchter.

Samenwerking
Onze zorgprofessionals werken samen vanuit een holistische benadering. Dat betekent dat we de expertise van diverse zorg- en andere professionals samenbrengen bij de aanpak van de hulpvraag. We inventariseren je hulpvraag en op basis daarvan stellen we een multidisciplinair team samen dat je gaat helpen om je doelen te bereiken. Zo nodig wordt het team aangevuld met professionals uit ons netwerk. 

Onze professionals
Bij Vitaplaza vind je onder meer een psycholoog, een vitaliteits-, een budget- en een slaapcoach en fysiotherapeuten. Maar ook een sportarts, een masseur, een diëtist en een maatschappelijk werker. Daarnaast werken we samen met professionals uit ons netwerk, onder wie een osteopaat, een orthomoleculair therapeut, een podotherapeut en een arbeidspsycholoog.

Jouw route naar vitaliteit
Als je hebt besloten om met onze zorgprofessionals van Vitaplaza te gaan werken aan je vitaliteit, gaan we samen aan de slag.
Jouw route naar vitaliteit ziet er zo uit:

Instap

Om een indruk te krijgen van je zorgvraag krijg je een digitale vragenlijst. Op basis van je antwoorden kunnen we bepalen welke zorgprofessional in dit eerste stadium het beste aansluit bij je vraag. Je gegevens worden opgeslagen in je digitaal zorgdossier. Vervolgens neemt de betreffende zorgprofessional contact met je op om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek.

Verkennend gesprek

In het verkennend gesprek wordt dieper ingegaan op de informatie in jouw digitale dossier. Aan het eind van het gesprek krijg je uitleg over welke zorgprofessional (of team van zorgprofessionals) je het beste kan helpen en waarom. Hierna beslis je of je verder wilt met de zorgprofessional(s) van Vitaplaza.
 

Traject

Als we samen aan de slag gaan stellen we een zorgplan op met daarin de doelen die jij met het zorgtraject wilt bereiken. Je krijgt dan een eigen casemanager die de voortgang van je zorgtraject bewaakt en die ook je contactpersoon is.

Digitaal zorgdossier
MijnDiad is het digitale platform waar we cliëntgegevens en documentatie opslaan. Op MijnDiad vind je bijvoorbeeld de verslaglegging over je zorgvraag en zorgplan. Via MijnDiad kun je ook communiceren. Jij met je zorgprofessional(s) en de zorgprofessionals onderling. Uiteraard voldoet MijnDiad aan alle vereisten van de AVG.

Wil je een afspraak maken voor de Instap?

Neem dan contact met ons op: 0412 – 643700.
TOP